Позитивни мисли

Колкото повече пари харча …

Колкото повече пари харча, толкова повече се връщат при мен !!! Повтаряйте това увтвърждение, колкото пъти се сетите всеки ден! Може да го запишете на лист хартия и да го…

Намирам отговорите

Когато слушам вътрешното си "Аз", намирам отговорите, които търся ! Повтаряйте това увтвърждение, колкото пъти се сетите всеки ден! Може да го запишете на лист хартия и да го…

Любовта е чудотворна сила

Любовта е чудотворна сила. Любовта към мен сътворява чудеса във всеки момент. Обичам, одобрявам и приемам себе си. Повтаряйте това утвърждение, колкото пъти се сетите всеки…

Намирам отговорите

Когато слушам вътрешното си “Аз”, намирам отговорите, които търся!Повтаряйте това увтвърждение, колкото пъти се сетите всеки ден! Може да го запишете на лист хартия и да…