Асцендент във Везни

Асцендент във Везни –Вашата същност се проявява най-вече в сътрудничествос другите.

В своите близки вие намирате фокуса на собственото си отражение и се запознавате със самите себе си, благодарение на реакциите на окръжаващите ви. Действията ви създават впечатление за красота и грация, в съчетание със строгост, дисциплина и чувство за отговорност.

Едно от най-добрите ви качества е способността ви да влизате в положението на другите и да разбирате тяхната гледна точка. Не обичате самотата и когато сте изолирани се чувствате изгубени и  безпомощни.

Вие се стремите към уравновесени и хармонични отношения с околните. Дипломатични, културни, вежливи, притежавате голяма тактичност и цените тези качества и в другите хора. Вие притежавате прекрасен вкус и винаги търсите и осъществявате честни партньорства и равноправни приятелства. Обичате красивите вещи и в ежедневието си несъзнателно се стремите към красота и комфорт.

Вашите схващания изглеждат обективни, но всъщност са обусловени от социалните стереотипи. Вашата личност е в пълно съответствие с общоприетите възгледи, нагласи и начини на възприятие. Самовъприятието ви е естетично по същество, вие винаги и навсякъде искате да виждате себе си красиви, намиращи се в хармония с обкръжаващия свят и своето вътрешно състояние.

Вие се стремите незабавно да отстраните възникналата дисхармония и да възстановите справедливостта. Но затова първо ви е нужно да се научите правилно да откривате истинското нарушение на равновесието: необходимо е да намерите и установите своя собствен вътрешен баланс и след това да се стремите да въздействате на  външната реалност. Този вид вътрешни търсения са трудни, те не могат да бъдат изразени със социално приемливи понятия. Именно затова вие преди всичко сте заети именно с външния свят, ръководите се от общоприетата етика и традиционната естетика, които лошо се съгласуват с вашите дълбоко вътрешни представи. Оттук идва и едно странно чувство на неудовлетвореност, при което вие се чувствате не на място и в личния и в обществения живот.

Но вие не искате да разберете откъде идва това усещане и като че ли сте доволни в самозаблужденията си. Посоката за търсене на истината ви показват враговете, от които следва да се научите на искреност и решителност. Вие сте тактични, дружелюбни и общителни. Значителни резултати постигате преди всичко в съвместни дейности.

Във всичко виждате както положителните, така и отрицателните страни, и затова сте нерешителни и трудно взимате окончателно решение. В напреднала възраст може да страдате от наднормено тегло. Вие сте красиви, притежавате чар и искате да бъдете обичани. Винаги се стремите да приведете всичко в емоционален и интелектуален баланс.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here