Асцендент в Близнаци

Асцендент в Близнаци – Вие се отличавате със своите интелектуални способности и оригинално творческо мислене.

Умеете да формулирате мислите си обосновано, логично и ясно, като нерядко се отъждествявате със своите идеи. За вас е характерна интелектуалната форма на самовъзприятие и самоизразяване.

Вие винаги сте словоохотливи и изкусни в изказванията си. Активно се стремите към контакти, желаейки в общуването да изкажете всичко докрай и колкото се може по-пълно и разностранно. Цените тънкия хумор, изобретателността и интелектуалната сила. Леко намирате пътя за установяване на контакт с хората.

В работата си не сте склонни към обоснованост, точност, ред и постоянство. Този проблем съществува и в общуването и контактите ви. Без много усилия въодушевявате другите за съвместна работа, но вие самите много лесно и бързо се прехвърляте на друга дейност. Прекрасно се развивате в разнообразна среда, в богата информационна атмосфера, в обстановка на постоянно общуване и контакти.

Вашият характер е лек, неуловим и изменчив. Новите дела инициирате само благодарение на контактите с други хора. Вашите идеи винаги са насочени към окръжаващите. Вие с лекота започвате ново начинание и също толкова леко се отказвате от него, изоставяйки недовършените неща настрани. Вие често сте много суетни, постоянно усвоявате нови форми на възприятие и самоизразяване, и лесно се отказвате от наученото по-рано. Особено остро реагирате на новите мисли и неочакваната информация.

Вие сте много чувствителни за всякакъв вид развитие, промяна и преместване. За вас е трудно да спрете вниманието си на нещо, което е неподвижно, да се съсредоточите, да се вглъбите в някакъв предмет. Вашето самовъзприемане е дълбоко свързано с ума и е характерно с менталното изразяване на мислите, а също така и с менталното възприемане. Обикновено всичко улавяте в движение и си давате ясна сметка за себе си на момента.

Става ви скучно, когато няма с кой да поговорите, страдате когато нямате нови познанства и свежи новости и събития в материалния живот или в интелектуалната сфера. Нерядко създавате впечатление за студенина и сухост в околните, защото чувствата ви се предават умствено, посредством социални клишета, а интонацията и нюансите имат рационален характер, лишен от живи чувства и опит.

Вие постоянно моделирате външния и вътрешния свят в рационални форми, затова обикновенно не ви разбират и не ви възприемат. Развитието на личността ви върви по линията на задълбоченото мислене ( без него вие рискувате да останете на обичайната плоскост), усвояване на същността (а не умствено) и разбиране на идеите, вдъхновяващи хората за самоусъвършенстване. Необходимо е да се научите да възприемате границите на психичния анализ и да не го употребявате в сферата на енергийните идеи и непосредствените емоционални чувства.

Вие сте възприемчиви и прекрасно се приспособявате към всяка ситуация. Ясно чувствате практическата полезност на нещата, бързо успявате да откриете у хората най-добрите им страни. Никога не сте груби и хапливи. Многолики и разностранни сте. Необходимо е да се научите да се съсредоточавате и да преодолеете склонността си да действате импулсивно. Майсторски имитирате и ловко общувате. Много словоохотливи. Може да станете талантлив разказвач.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here